Quy định sử dụng dịch vụ

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ: Hosting/VPS/Server/… giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ là GAU Media.

2. Quy định sử dụng Hosting/VPS/Server

2.1. GAU Media không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào và có quyền ngừng cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào nếu khách hàng vi phạm một trong các trường hợp sau:

2.1.1. Khách hàng sử dụng Hosting/VPS/Server vào bất kỳ mục đích, hình thức nào vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc, phim, ảnh,… Đồng thời khách hàng có trách nhiệm kiểm soát và ngăn cấm người khác làm điều đó trên Website/Hosting/VPS/Server của mình.

2.1.2. Khách hàng vi phạm liên quan đến máy chủ và mạng:

  • Lưu trữ tài liệu, sử dụng, phát tán thông tin, sử dụng hoặc lưu trữ các chương trình gây hại như: virus, worms, trojan trên hệ thống máy chủ của GAU Media.
  • Truy cập trái phép vào các thông tin nội bộ, các máy chủ hoặc tài khoản thuộc về Khách hàng khác trên hệ thống của GAU Media.
  • Sử dụng dịch vụ do GAU Media cung cấp để tấn công, truy cập trái phép, kiểm soát chặn dữ liệu các website hoặc máy chủ của các Khách hàng hoặc các nhà cung cấp khác.
  • Can thiệp thay đổi hệ thống kiểm soát gây ảnh hưởng tới quy trình quản lý điều hành của GAU Media.
  • Sử dụng những mã nguồn gây quá tải hệ thống hoặc chiếm dụng quá mức tài nguyên theo quy định về giới hạn của gói dịch vụ.

2.1.3. Khách hàng sử dụng dịch vụ để lưu trữ, phát tán những thông tin, tài liệu vi phạm luật pháp nước CHXHCN Việt Nam và các quy định Quốc tế được áp dụng tại Việt Nam. Những thông tin này gồm có:

  • Tuyên truyền, đả kích, nói xấu chính phủ Việt Nam.
  • Hướng dẫn sử dụng các thiết bị quân sự.
  • Mang tính chất khiêu dâm, tuyên truyền lối sống đồi trụy.

2.1.4. Khách hàng sử dụng Hosting/VPS/Server để gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho:

  • Bất kỳ loại dữ liệu nào mang tính bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
  • Bất kỳ loại dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền sỡ hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

2.1.5. Khách hàng thanh toán các chi phí không đúng hạn.

gau media chính sách hỗ trợ
gau media chính sách hỗ trợ

2.2. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của thông tin cung cấp. GAU Media không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ Hosting/VPS/Server của Khách hàng. Do đó GAU Media không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho Khách hàng và/hoặc bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc đăng tải các nội dung, thông tin không chính xác hoặc gây nhầm lẫn từ phía Khách hàng.

2.3. Khách hàng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho GAU Media khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

2.4. Sau khi bàn giao các thông số quản trị Hosting/VPS/Server cho Khách hàng, GAU Media không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên Hosting/VPS/Server/… Khách hàng phải tự bảo quản mọi thông tin, dữ liệu của mình lưu trữ trên máy chủ của GAU Media và cả mật khẩu của khách hàng.

3. Quy định về bảo mật thông tin

 • Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo thường xuyên kiểm tra email hoặc có thể liên hệ được qua số điện thoại đã đăng ký với GAU Media để nhận được các thông báo quan trọng về dịch vụ đang sử dụng tại GAU Media.
 • Khách hàng giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin mật khác liên quan đến tài khoản và lập tức thông báo cho chúng tôi khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của bạn hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
 • Khách hàng phải cung cấp thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác gồm có họ tên, địa chỉ, email, điện thoại. Trong trường hợp cần thiết (theo quy định của pháp luật tùy theo loại dịch vụ hoặc điều khoản của hợp đồng), khách hàng phải cung cấp các giấy tờ có liên quan theo yêu cầu của GAU Media (bản sao chứng minh thư nhân dân, giấy phép kinh doanh hoặc các văn bản khác).
 • Trong trường hợp khách hàng chuyển giao (hoặc bổ sung) quyền quản lý (hoặc quyền sở hữu) tài khoản khách hàng (hoặc các gói dịch vụ khách hàng đang sử dụng) tại GAU Media, khách hàng cần đảm bảo cập nhật thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác trong hệ thống quản lý của GAU Media.
 • Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của Khách hàng làm tiết lộ thông tin, GAU Media sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

4. Thay đổi quy định sử dụng

 • GAU Media có quyền thay đổi chính sách sử dụng bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi luôn đăng tải thông tin mới nhất tại website: gaumedia.vn và có hiệu lực ngay lập tức.
 • Những thay đổi trong chính sách/quy định sử dụng sẽ được thông báo tới khách hàng qua email hoặc người liên hệ.
 • Nếu không đồng ý chấp nhận các điều khoản trong chính sách sử dụng dịch vụ của chúng tôi (hoặc với các nội dung được thay đổi, cập nhật), Khách hàng cần liên hệ thông báo với GAU Media để chấm dứt việc sử dụng các dịch vụ do GAU Media đang cung cấp.